Juni 2019

Hoe is het met jouw huisstijl

Hoe staat het met jouw huisstijl

Je hebt vast wel eens van een huisstijl gehoord. Maar wat is dat nou? Op wikipedia lezen we: ‘De huisstijl van een organisatie of bedrijf is een bewust gekozen wijze van presentatie naar buiten toe. In de enge definitie is een huisstijl de visuele identiteit van een organisatie. Hieronder vallen naam, logo, kleur, typografie (lettertype), maar ook vormentaal (stramien/vlakken/curve/opmaak) en fotografiestijl.

Zorg voor een goede huisstijl

Welke definitie we ook hanteren, kort samengevat is jouw huisstijl essentieel voor je bedrijf. Want dat is dé manier waarop jouw bedrijf naar buiten treedt. En je hebt er, bewust of onbewust, namelijk veel mee te maken.

Op papier en digitaal

Bij het maken van producten met jouw logo (huisstijldragers) moet met de huisstijl rekening gehouden worden. Immers, alles draagt bij aan de uitstraling van jouw bedrijf of organisatie. Maar ook digitaal heb je rekening te houden met de huisstijl. Als jouw logo eerder op drukwerk altijd linksboven staat, zou het vreemd zijn als het logo op de website ineens rechtsboven afgebeeld is. Toch?
Of wat dacht je van een logo waarvan de typografie ineens verandert, omdat de maker dat leuker vond.

    of zou dit leuker zijn…  

Vaste nummers voor een eenduidige kleur

Er zijn verschillende kleursystemen die binnen een huisstijl ingezet worden. Wanneer je werkt met zo’n gestandaardiseerd systeem, is rood op een witte ondergrond altijd dezelfde kleur rood. Zorg dus dat je de nummers van logo’s goed registreert. De volgende kleursystemen zijn gangbaar voor de meeste huisstijlen:

PMS: Staat voor Pantone Matching System. Binnen dit systeem heeft elke kleur een eigen unieke code die wereldwijd gelijk is. Voor drukwerk krijg je dus altijd en overal exact dezelfde kleur als je op hetzelfde (papier)materiaal laat drukken.

CMYK: (process kleuren): Deze afkorting staat voor, Cyaan, Magenta, Yellow en Key (black). Dit zijn de 4 basiskleuren die nodig zijn om alle (zichtbare) kleuren op papier te reproduceren en dus met standaardisatie tot dezelfde uitstraling komen.

RGB: Op een computer- of televisiescherm wordt gewerkt met de drie kleuren Rood, Groen en Blauw. RGB werkt met licht waardoor andere mengingskleuren ontstaan dan bij CMYK of PMS. Maar ook hier is het systeem gestandaardiseerd.

Huisstijlhandboek

Als je net start met een bedrijf, lijkt het misschien overdreven. Maar het is goed om dan al direct met een huisstijlhandboek te starten. In de boekenkast of digitaal. Opdat je overzicht bewaart. En zorg je ervoor dat het bedrijf vanaf het begin altijd op dezelfde manier naar buiten treedt. Dit geeft duidelijkheid voor toeleveranciers en (nieuwe) medewerkers. Maar ook als iemand anders zich bezig gaat houden met de marketing communicatie, wijst dit handboek vanzelf de weg.

Producten & regels

Wat neem je dan toch op in zo’n huisstijlhandboek? In ieder geval afbeeldingen van alle huisstijldragers. Dit zijn bijvoorbeeld alle producten waarop het logo/bedrijfsnaam staat. Dus briefpapier, visitekaartjes, pennen, foto van de autobelettering of een beurswand. Daarbij voeg je vervolgens ook de regels over je huisstijl.

Zoals:
– afbeelding van het logo
– kleurgebruik (PMS / RGB etc) van het logo
– hoe het logo in zwart/wit af te beelden
– formaat logo
– positionering logo en verdere naam/adresgegevens
– welke NAW gegevens vermeld je waarop
– schrijfwijze bedrijfsnaam (Typografie (lettertype) op drukwerk / in communicatie / op de website
– Vaste verhoudingen en positie in formaat, vorm en contrast
– Papier- en materiaalkeuze
– Manier van communiceren met relaties (receptie/ brieven/offertes/email/social media/brochures etc (informeel of formeel)
– Hoe onderteken je een e-mailbericht(bijv. Hoogachtend of Met vriendelijke groeten; alleen voorletters of ook voornaam; social media profielen erbij?)

Zorg tenslotte dat dit huisstijlhandboek actueel blijft. Informeer ook weer je medewerkers dat jouw bedrijf er één heeft en waar deze staat. Zo zorg je ervoor, dat jouw bedrijf op 1 manier naar buiten treedt. En dat versterkt het succes. Meer weten over de huisstijl of advies nodig bij het in beeld brengen of aanpassen van jouw huisstijl? Neem dan contact met mij op.