Nieuwegein 50 jaar

Nieuwegein 50 jaar

op 1 juli 2021 bestaat Nieuwegein 50 jaar. Ooit 2 losse dorpen (Jutphaas en Vreeswijk) nu stad met zo’n 63.000 inwoners. Een mooi jubileum om vanuit de gemeente bij stil te staan.

Voor een zakelijke en ervaren communicatieve visie op de uitingen en bijeenkomsten te hebben, is Comm’in Out betrokken bij de gemeentelijke stuurgroep rondom dit jubileum. Samen met de burgemeesters, wethouder, griffier en communicatiedeskundige van de gemeente is er 3-wekelijks overleg over de te zetten stappen. Ook richting de ‘Vrienden van Nieuwegein’ adviseert Comm’in Out over de communicatie.

opdrachtgever: Nieuwegein 50 jaar